Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

JavaScript som miniräknare

JavaScript, Firefox 2.0 Posted on 2007-12-06 23:45

javascript:20-2*Math.pow(3,2)+4/2*3
Klistra in i adressrutan och tryck Enter. Är lika med 8. Fungerar även i MSIE 6. Webbläsarnas JavaScript-skal är något som man nästan alltid har tillgång till och därför är det utmärkt att lära sig. I Firefox 2 kan man skriva enbart javascript: och då få en felkonsol där man kan skriva in JavaScript-kommandon utan att behöva skriva javascript: före.smileyHitta filer som ändrar $PATH

Ash, BasicLinux 3.50 Posted on 2007-12-06 21:45

find / -xdev -type f |xargs grep 'export.\+PATH=' 2>/dev/nullUtvinn tabelldefinitioner ur en MySQL dump

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:25

zcat mkb.sql.gz | sed '/^CREATE TABLE/,/^)/!d;/^)/s/;/;\n/' > ../tables.txtKonstruera SQL-frågor för alla tabeller (specialfall)

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:22

mysql -uroot -ppasswd -Dmkb_lub -e'show tables'|sed 's/ *| *//'|sed -n '/^[a-z]/p' |sed 's/\(.\+\)/select * from \1\;/'Kopiera en katalogstruktur (specialfall)

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:15

dirs=`find ../jinfo -type d | sed 's|^../jinfo/||;/^\.\./d'`; for dir in $dirs; do mkdir $dir; doneOm bloggen

Övrigt Posted on 2007-12-06 00:13

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter. (Även om raden skulle vara bruten p.g.a. sidbredden så skall koden skrivas in på en rad.) Programmen är oftast kryptiska men är inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. De är troligen ibland inte optimala utan bör ses som en utgångspunkt för diskussion. Inga garantier ges för att de fungerar, men de är kopierade från terminalfönstret eller historiken. I vissa fall är de automatiskt uppladdade till bloggen och då finns en liten risk för buggar i uppladdningsprogrammet. Det är tryggt att skapa en kopia av en katalog och underkataloger (cp -R dir1 dir2) innan man utför ett kommando som skall förändra många filer i katalogen. När man har kontrollerat att programmet gjorde vad det skulle så kan man ta bort kopian (rm -R dir2).

Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger bl.a. på erfarenheter ur arbetslivet.

Alla inlägg i denna blogg "Enradare" är copyright respektive bloggare. Programmen i blogginläggen är licensierade som öppen källkod enligt GNU GPL v3. Själva blogginläggen är licensierade enligt Creative Commons BY-SA.