QUERY_STRING='func=show&cId=100000' perl -W mkb.pl
Bra för avlusning av kod.