find . -name '*.cgi' ! -name wwwwais.cgi -type f| xargs tar -czvf backup_cgi.tar.gz
Ett program är undantaget eftersom det är en binär fil (kompilerat C-program).