"../gsed407x/sed" "/220k\.rm/!d;s|.*\(ocw.*rm\).*|curl -O http://ocw.mit.edu/ans7870/8/8.03/f04/video/\1|" ../MITPhysics8_03Vibrations.htm >curl8_03.bat

Man måste först installera gsed för att generera bat-filen i Windows Vista Kommandotolken och curl för att köra den.