sed -i '//s//\\xa0/g;/\\xa0/s/'\''/"/g' MKBTest.pl
Denna byter ut mot \xa0 ty WWW::Mechanize kräver detta. Sedan gör den om enkelcitat till dubbel för de redigerade raderna eftersom escape bara fungerar med dubbelcitat.
Följande gör det omvända:
sed -i '/\\xa0/s/\\xa0/\/g;//s/"/'\''/g' MKBTest.pl