curl -T muzak.wav ftp://ftp.mywebsite.se/dl/ –user myusername:mypassword

Denna rad laddar upp en fil till en FTP-server. För att radera filen kan man använda:

curl ftp://ftp.mywebsite.se/dl/ -X ’DELE muzak.wav’ –user myusername:mypassword