ls /usr/share/figlet/ | sed 's/\..*//' | while read font; do toilet -F list | sed -n '/"/ {s/"\(.*\)".*/\1/;p}' | while read filter; do toilet -f $font -F $filter Orbin 2> /dev/null; done; done

Visar texten "Orbin" som skylttext med alla typsnitt och filter. Idé från https://www.linux.com/learn/tutorials/790121-assorted-fun-linux-command-line-hacks.