Idag upptäckte jag något mycket positivt:
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Om-webbplatsen/Oppna-data.html
Se också tekniskbeskr_ledigajobb.pdf. Man får väl se hur länge det roliga varar.

Det innebär att man kan skriva program som söker jobb automatiskt, ty jag har redan skrivit ett program som skickar e-post via GMail. Problemet har tidigare varit att hitta de få annonser som tillåter att man söker jobbet via e-post, men nu kan jag hämta ner alla annonser inom pendlingsavstånd och söka de jobben via e-post.

Man kan även vaska fram annonser som använder jobbsökningstjänster man redan har, ty det snabbar ju upp jobbsökandet att slippa fylla i uppgifter. Jag har även skrivit screenscraping-program med WWW::Mechanize, så man skulle kunna ansöka automatiskt även via formulär.

Visa alla län med läns-ID:
curl -H Accept-Language:sv http://api.arbetsformedlingen.se/af/v0/platsannonser/soklista/lan

Visa ansökningsraden med ID för alla annonser i Stockholms län som innehåller Angular och som kan sökas via e-post:
keyword=angular; URL=api.arbetsformedlingen.se/af/v0/platsannonser; AL=Accept-Language:sv; curl -sGH $AL $URL/matchning -d "lanid=1&nyckelord=$keyword&antalrader=9999" | sed 's|annonsid":"|\n|g' | sed '/^{.*/d;s|".*||' | while read id; do curl -sH $AL "$URL/$id" | sed -n 's|.*ansokan":{\([^}]*\)}.*|\1 id=|p'; echo "$id"; done | sed '/epostadress.*@/!d'

Visa annons med visst ID:
id=2719885;curl -H Accept-Language:sv "api.arbetsformedlingen.se/af/v0/platsannonser/$id"

Nu finns Jopply -- ett program för att söka jobb via kommandoraden i Linux, Windows och Mac OS X (det senare dock ännu ej testat). Kräver Perl och en Perl-modul för att hämta webbsidor.

(Jag har varit arbetslös med a-kassa eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd i sammanlagt 14 år sedan 1991. Jag anser att vi har en felaktig arbetsmarknadspolitik i Sverige, ty jag är nog inte mindre meriterad än många av dem som har jobb. Två personer fick ett bidrag på 100000 kr från Vinnova för något som är mindre användbart än ovanstående rader. Jag fick inte ens delta i Hack4Sweden. Nu kan jag dock söka jobb mer effektivt.)