wget http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programgemensamma/Vard--och-omsorgsarbete-1/Lyssna-mp3-filer/ ; grep '\.mp3' index.html | sed 's/\.mp3/.mp3\n/g' | grep '\.mp3' | sed 's/.*href="/wget http:\/\/www.sanomautbildning.se/' > wget.sh ; . wget.sh