echo 'C:\Users\pi\Documents\Arduino' | sed 's|\\|/|g;s|\(.*\):|/mnt/\L\1|'

wslpath är ett alternativ.