i=0; while [ $i -le 7 ]; do printf "\e[?2l\eC\eC\ec\10$i\ebFHello,\ec\11$i\ebF world\ec\100\e<\n"; i=expr $i + 1; done

PuTTY i Raspbian Buster Linux kan visa färger i VT52-läge. Det är den enda terminalemulatorn jag känner till som kan detta.