Man kan visa alla tecken i typsnitt som följer med Applesoft Toolkit, t.ex. ASCII.SET eller BYTE.SET:
for n in $(cat ASCII.SET.txt | sed 's/ /\n/g' | sed '/:/d;/^BS/d;/^AS/d;/^$/d');do python3 -c "print('%7s'%('%8s'%bin(0x$n)[2:])[::-1][:-1])";done | sed 's/0/./g;s/1/#/g'

Först måste man extrahera ASCII.SET från diskettavbilden. Det är en binär fil, men spara som ASCII, ty då sparas den i Apple II monitor-format:
./fid -d ../ApplesoftToolkit\ V1.0\ (by\ Apple\ Computer).dsk

Applesoft Toolkit är en diskett till Applesoft BASIC som bl.a. innehåller ett system för att skriva text på grafikskärmen.