Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Visa typsnitt från Applesoft Toolkit

Bash, Raspbian Buster Posted on 2022-02-06 22:06

Man kan visa alla tecken i typsnitt som följer med Applesoft Toolkit, t.ex. ASCII.SET eller BYTE.SET:
for n in $(cat ASCII.SET.txt | sed 's/ /\n/g' | sed '/:/d;/^BS/d;/^AS/d;/^$/d');do python3 -c "print('%7s'%('%8s'%bin(0x$n)[2:])[::-1][:-1])";done | sed 's/0/./g;s/1/#/g'

Först måste man extrahera ASCII.SET från diskettavbilden. Det är en binär fil, men spara som ASCII, ty då sparas den i Apple II monitor-format:
./fid -d ../ApplesoftToolkit\ V1.0\ (by\ Apple\ Computer).dsk

Applesoft Toolkit är en diskett till Applesoft BASIC som bl.a. innehåller ett system för att skriva text på grafikskärmen.VT52 färger i PuTTY

Bash, Raspbian Buster Posted on 2019-10-12 23:12

i=0; while [ $i -le 7 ]; do printf "\e[?2l\eC\eC\ec\10$i\ebFHello,\ec\11$i\ebF world\ec\100\e<\n"; i=expr $i + 1; done

PuTTY i Raspbian Buster Linux kan visa färger i VT52-läge. Det är den enda terminalemulatorn jag känner till som kan detta.