Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Hämta ner alla ljudfiler till 'Vård- och omsorgsarbete 1'

Bash, Ubuntu 12.04 Posted on 2016-07-19 19:48

wget http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Gymnasie--vuxenutbildning/Vard-och-omsorgsprogrammet/Programgemensamma/Vard--och-omsorgsarbete-1/Lyssna-mp3-filer/ ; grep '\.mp3' index.html | sed 's/\.mp3/.mp3\n/g' | grep '\.mp3' | sed 's/.*href="/wget http:\/\/www.sanomautbildning.se/' > wget.sh ; . wget.shVisa installerade Perl-moduler

Bash, Ubuntu 12.04 Posted on 2014-06-20 18:11

perl -E'use Module::CoreList;print join("\n",Module::CoreList->find_modules(qr/.*/))."\n"'Installera VICE i Ubuntu Linux

Bash, Ubuntu 12.04 Posted on 2014-06-02 01:51

VICE emulerar CMB:s datorer med 6502/6510-processorer, t.ex. PET, VIC20, Commodore 64 (ä.k. VIC64/C64) och Commodore 128 (ä.k. C128) inklusive dess Z80-processor för CP/M-operativsystemet.

sudo apt-get install vice; wget http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/crossplatform/emulators/VICE/vice-2.3.tar.gz; tar xvf vice-2.3.tar.gz; cd vice-2.3/data; find . -name '*' -not -name '*.*' | sed 's|\.\/\(.*\)|sudo cp \1 /usr/lib/vice/\1|' > run.sh; . run.sh; cd ../..; rm -r vice-2.3; rm vice-2.3.tar.gz

Detta kan och bör optimeras i framtiden eftersom vi bara behöver extrahera de filer vi använder direkt till det ställe där de skall lagras.

På denna webbplats finns en guide i hur man programmerar 6502-assembler på C64:
http://digitalerr0r.wordpress.com/category/commodore-64/

Då används Dasm, t.ex.
./dasm.Linux.x86 test.asm -otest.prg -v3Hämta Scratch 1.4-projekt

Bash, Ubuntu 12.04 Posted on 2013-09-29 01:10

proj=12766255;wget -O $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/

Detta hämtar ett Scratch 1.4-projekt (sb-fil) med det angivna numret. Notera att detta ej fungerar för Scratch 2-projekt. Här är en version med cURL som lär fungera på Mac OS X:

proj=12766255;curl -L -o $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/

Följande hämtar ner alla projekt i en studio:

curl -L http://scratch.mit.edu/site-api/projects/in/244489/1/ 2> /dev/null | sed -n 's|.*data-id=\"\([0-9]*\)\".*|\1|p' | while read proj; do curl -L -o $proj.sb http://projects.scratch.mit.edu/internalapi/project/$proj/get/; done

Detta raderar alla filer i en katalog som inte är binärfiler, d.v.s. icke Scratch 1.4-projekt:

file * | sed -n '/:.*data/! {s/:.*//p}' | xargs rm