Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Läs ABC80&ABC800-dokument i Linux!

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2018-05-01 19:17

curl -s -k https://www.abc.se/programbanken/abc/abc800/spel/adventur/starwars.bas | sed 'y/`{|}~@[\\]^$\x7F/éäöåüÉÄÖÅܤ■/' | dos2unix | less

Alternativ som fungerar i Git Bash för Windows, men ej i t.ex. WSL Ubuntu från Microsoft Store:
curl -s -k https://www.abc.se/programbanken/abc/abc800/spel/adventur/starwars.bas | tr '`{|}~@[\\]^$\177' 'éäöåüÉÄÖÅܤ■' | dos2unix | less

Dessa rader visar ABC 80- & ABC 800-dokument och program i less.Hitta alla installerade program som använder biblioteket nCurses

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2016-05-02 00:58

find / -xdev -type f -perm /a+x 2>/dev/null | while read file; do ldd $file | grep libncurses.so | sed -e '/^[^\t]/ d' | sed "s|.*|$file|"; done

Detta hittar alla installerade program som använder biblioteket nCurses.

Hittade:
/home/pi/blockis/blockis
/home/pi/blockis/blockis_max7219
/usr/bin/timidity
/usr/bin/mplayer
/usr/bin/mtr
/usr/bin/slabtop
/usr/games/atc
/usr/games/battlestar
/usr/games/hunt
/usr/games/canfield
/usr/games/robots
/usr/games/phantasia
/usr/games/sail
/usr/games/dab
/usr/games/boggle
/usr/games/hangman
/usr/games/rain
/usr/games/gomoku
/usr/games/worms
/usr/games/cribbage
/usr/games/snake
/usr/games/worm
/usr/games/milleMontera en annan dators filsystem

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2016-01-13 23:50

sshfs pi@raspberrypi1.local:/media ~/mnt

Nu kan man använda filsystemet på den andra datorn som om det vore lokalt. Detta är bl.a. bra för att köra program som använder den lokala hårdvaran för att behandla data som finns på en annan dator. Man måste först installera paketet sshfs. När man vill koppla ner kör man:

sudo umount ~/mntFörena flera datorers X-skärmar med x2x

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2016-01-13 19:03

ssh -XC pi@raspberrypi2.local x2x -east -to :0.0

Man måste köra X Windows på bägge datorerna och de måste ha nätverk så att man kan SSH:a mellan dem. Man kör ovanstående på den vänstra skärmen och efter det kan man köra muspekaren till den högra skärmen och då kopplas tangentbordet också till den skärm/dator där muspekaren är. Att kopiera och klistra mellan skärmarna (och därmed mellan datorerna) går att göra genom att markera för att kopiera och klicka med mittknappen/mushjulet för att klistra in -- d.v.s. på vanligt X-manér. Däremot fungerar inte kopiering och inklistring med Ctrl+C och Ctrl+V mellan datorerna med x2x, ty den funktionen går ej via X, men det lär systemet Synergy klara. Paketet x2x är installerat från början i Raspbian Jessie. Avahi (d.v.s. Linux-versionen av Apple's Bonjour) är också installerat från början, så man kan använda datorernas namn och slipper ta reda på IP-nummer.

Det finns några shellskript som gör hanteringen bekvämare:
https://github.com/mobluse/x2xSkapa nytt GitHub-repo från mapp

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2015-04-19 20:12

mv PROJECT PROJECT.org

curl -u 'USER' https://api.github.com/user/repos -d '{"name":"PROJECT"}'

git clone https://github.com/USER/PROJECT.git

cd PROJECT

cp -r ../PROJECT.org/* .

Uppdatera och lägg upp några filer.

ls | while read file; do git add $file; done

git commit -a -m 'First commit.'

git push -u origin master

När man vill uppdatera senare gör man:

git commit -a -m 'Another commit.'

git pushVisa komposit video live

Bash, Raspbian Jessie Posted on 2013-02-24 19:36

vlc v4l2:///dev/video0:input=1:width=720:height=576

Startar VLC med live-visning av PAL komposit-video med hjälp av EasyGrabber (AGK Model: 10195, chipset: em2860) via USB. Alternativ för ansluten C64 (C64C):

mplayer tv:// -tv device=/dev/video0:input=1:width=720:height=576:fps=5 -hardframedrop -msglevel all=6 -vf crop=690:552:10:0 -zoom -vo x11 -fs

Tyvärr fungerar ljudet ej och bilden flimrar lite.

Man kan spela in bilden, men detta exempel är för Ubuntu 12.04 (Elementary OS Luna):

mencoder tv:// -tv driver=v4l2:norm=PAL:device=/dev/video1:input=1:width=720:height=576:outfmt=uyvy:fps=25:alsa:amode=1:forcechan=2:audiorate=48000:adevice=hw.1,0:forceaudio:immediatemode=0 -ffourcc DX50 -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:turbo:vbitrate=1200:keyint=100 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -msglevel all=6 -vf pp=lb,crop=690:552:10:0 -o test.avi
Från http://easycap.blogspot.se/.