Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Skapa en länkstruktur

Bash, Fedora 7 Posted on 2008-03-12 14:55

dirs=`find mkb -type f | sed 's|^mkb||'`; for dir in $dirs; do ln -sf '/usr/local/mkb'$dir 'mkb2'$dir; done
Detta förutsätter att katalogstrukturen redan är skapad med t.ex.:
dirs=`find mkb -type d| sed 's|^mkb|mkb2|'`; for dir in $dirs; do mkdir $dir; doneRadera alla backupfiler i en katalog med underkataloger

Bash, Fedora 7 Posted on 2008-02-20 14:27

find mkb -name '*~' -type f| xargs rmSkapa backup av katalog förutom en fil

Bash, Fedora 7 Posted on 2008-01-31 18:06

find mkb ! -name MKBCfg.pm -type f| xargs tar -czvf backup_mkb.tar.gzSöka efter vissa fel i CGI-program

Bash, Fedora 7 Posted on 2008-01-04 16:22

QUERY_STRING='mkbadmsid=1&func=redirect&uRId=6' perl -W admin.pl 2>&1 | grep 'admin.pl'Köra CGI-program i terminalfönstret

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-12 11:31

QUERY_STRING='func=show&cId=100000' perl -W mkb.pl
Bra för avlusning av kod.Hitta alla mallar som inkluderar filer utan ändelse

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-12 11:00

find . -type f ! -name '*~' |xargs grep '\[include[^.]*\]'
Backupfiler undantas.Lägger till pl-ändelsen i action-attributvärden i html-filer

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-10 16:53

find . -type f |xargs grep 'action="mkb' |sed '/~/d;s/:.*//' |sed 's|.*|sed -i '\''/action="mkb/s#action="mkb#\&.pl#'\'' &|' |uniq >run.sh; sh run.shLägg till html-ändelse till alla filer i en katalogstruktur som innehåller html-kod

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-10 15:46

find . |xargs grep '<html\|<body\|<table' |sed '/~/d;s/:.*//' |sed 's/.*/mv & &.html/' |uniq >run.sh; sh run.shUtvinn tabelldefinitioner ur en MySQL dump

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:25

zcat mkb.sql.gz | sed '/^CREATE TABLE/,/^)/!d;/^)/s/;/;\n/' > ../tables.txtKonstruera SQL-frågor för alla tabeller (specialfall)

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:22

mysql -uroot -ppasswd -Dmkb_lub -e'show tables'|sed 's/ *| *//'|sed -n '/^[a-z]/p' |sed 's/\(.\+\)/select * from \1\;/'Kopiera en katalogstruktur (specialfall)

Bash, Fedora 7 Posted on 2007-12-06 00:15

dirs=`find ../jinfo -type d | sed 's|^../jinfo/||;/^\.\./d'`; for dir in $dirs; do mkdir $dir; done