Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Konvertera ZX FORTH-skärmar till textfiler

zsh, Fedora 7 Posted on 2012-07-21 01:45

i=1; while [ $i -le 9 ]; do fold -w 64 ramdisc0$i.zx4th > ramdisc0$i.zx4th.txt; i=`expr $i + 1`; done

Gör så att Forth-skärmar (screens) för programspråket ZX FORTH kan läsas som textfiler genom att lägga in radbrytningar efter var 64:e tecken i den ursprungliga filen. Här omvandlas 9 filer, numrerade 01-09.Ändra filtyp men behåll den gamla m.h.a. symboliska länkar

zsh, Fedora 7 Posted on 2012-05-19 20:11

rename 's/\.82u$/\.txt/' *.82u; ls -1 *.txt | sed 's/\.txt$//' | while read file; do ln -s $file'.txt' $file'.82u'; done

Ändrar filtyp på alla filer i en katalog men behåller den gamla m.h.a. symboliska länkar för att externa http-länkar skall fortsätta att fungera.Sök och ersätt HTML-kod i alla filer

zsh, Fedora 7 Posted on 2009-03-25 14:37

find . -name '*.html' | xargs -n 1 sed -i '/counter-ord-lang/ {N;s|<P><FONT.*</FONT></P>|<!-- counter-ord-lang -->|}'
Jag hade en besöksräknare som inte längre fungerade och som jag ville ta bort från alla webbsidor. HTML-koden som skulle bytas ut spände som mest över två rader.Byta shebang på alla CGI-program

zsh, Fedora 7 Posted on 2008-01-29 11:32

find . -name '*.cgi' ! -name wwwwais.cgi -type f| xargs -n 1 sed -i '1s|^.*$|#!/usr/local/bin/perl|'
Detta förutsätter att alla CGI-program utom undantaget är Perl-program.Behandla utmatning från ett kommando rad för rad

zsh, Fedora 7 Posted on 2008-01-13 20:18

who | while read user term date time junk; do echo $user has been on $term since $date $time; done
Man kan "pajpa" till while om man använder read.