Blog Image

Enradare

Enradare i programmeringssammanhang är program som skrivs på en rad och avslutas med Enter

Enradarna är oftast kryptiska men inte avsiktligt tillkrånglade och utför (oftast) nyttiga saker. Denna blogg är ett hobbyprojekt, men bygger även på erfarenheter ur arbetslivet. Nya besökare, se första inlägget.

Uppdatera pip-paket

Kommandotolken, Windows Vista Posted on 2017-12-10 21:10

pip list --outdated --format=freeze
Visar utdaterade paket.

pip install --upgrade paket
Uppgradera paketet paket.Skriva ut Windows Build Version

Kommandotolken, Windows Vista Posted on 2016-10-11 12:44

Windows PowerShell:
(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' -Name BuildLab).BuildLab

14955.rs_prerelease.161020-1700

(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' -Name BuildLabEx).BuildLabEx

14955.1000.amd64fre.rs_prerelease.161020-1700

Bash on Ubuntu on Windows:
/mnt/c/Windows/System32/WindowsPowerShell/v1.0/powershell.exe -command "(Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion' -Name BuildLabEx).BuildLabEx"

14955.1000.amd64fre.rs_prerelease.161020-1700Skapa bat-fil för att ladda ner filmer

Kommandotolken, Windows Vista Posted on 2008-04-07 20:54

"../gsed407x/sed" "/220k\.rm/!d;s|.*\(ocw.*rm\).*|curl -O http://ocw.mit.edu/ans7870/8/8.03/f04/video/\1|" ../MITPhysics8_03Vibrations.htm >curl8_03.bat

Man måste först installera gsed för att generera bat-filen i Windows Vista Kommandotolken och curl för att köra den.